แขกบนเรือสำราญ Allure of the Seas สามารถเพลิดเพลินกับการแสดงโชว์บอร์ดเวย์ชื่อก้องโลกอย่าง Mamma Mia! ได้ทั้งบนเรือสำราญ Quantum of the Seas และ Allure of the Seas