เรือสำราญ Anthem of the Seas เคลื่อนตัวออกจากอู่ต่อเรือ Meryer Werft ในประเทศเยอรมนี เพื่อเข้าร่วมกับเรือสำราญ Quantum of the Seas ใน Quantum Class เดียวกัน นับเป็นเรือสำราญอัจฉริยะลำที่ 2 ของโลก

เรือสำราญ Anthem of the Seas เคลื่อนออกจากอู่ต่อเรือ Meyer Werft 

 

Anthem of the Seas ของ Royal Caribbean เริ่มต้นออกเดินทางจากอู่ต่อเรือ Meyer Werft ไปตามแม่น้ำเอมส์ ประเทศเยอรมนี